Цөөн үгээр

- Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай - "150 мянган айл орон сууц" үндэсний хөтөлбөр - Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах, журам батлах тухай

Сэлэнгэ аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас 2019-2020 онд хэрэгжих хөтөлбөр

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө Үзсэн: 185

Зарлал

 

Сэлэнгэ аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас 2019-2020 онд хэрэгжих хөтөлбөр.

 

1 . Хөдөлмөрт бэлтгэх хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр

  Хамрах хүрээ:

 • Ажилгүй иргэн,
 • Ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй  иргэн,
 • Ажил олоход хүндрэлтэй иргэн,
 • Сургууль завсардсан  хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхэд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Хөдөлмөрт бэлтгэх, мэргэжлийн болон давтан сургалт, үйлдвэрлэл дээрх сургалтанд хамруулна.

2 .Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр.

     Хамрах хүрээ:

 • Аж ахуй, бичил бизнес болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч
 • Ажил олоход хүндрэлтэй  иргэнийг  ажлын байраар хангаж буй  ажил олгогч
 • Ажилгүй иргэн, иргэдийн бүлэг

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг, борлуулалтын болон ажлын байрны түрээсийн дэмжлэг,  аж ахуй эрхлэлтийн сургалт, ажил олгогчийн дэмжлэг,  нийтийг хамарсан ажил, зохион байгуулалттай  ажлын байрыг дэмжих арга хэмжээ, цагийн ажилд зуучлах,  бүлгийн зохион байгуулалттгайгаар  хүнсний ногоо тариалах
 

3 .Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр. Хамрах хүрээ:     15-34 насны  залуучууд, ажилгүй, ажил хийхэд бэлэн, ажил идэвхитэй  хайж байгаа залуучууд, их, дээд сургууль, мэргэжлийн боловсрол,сургалтын байгууллагын суралцагчид болон төгсөгчид хамрагдана.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Залуучуудад зориулсан  хөдөлмөр эрхлэлтийн  нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх, аж ахуй эрхлэлтийн сургалт, гарааны бизнесийг дэмжих, борлуулалтын болон үйлдвэрлэлийн ажлын байрны  түрээсийн хөнгөлөлт олгох


4 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр.

     Хамрах хүрээ:   

 • Өрхийг малжуулах /18-45 насны 2-оос дээш гишүүнтэй малгүй болон бог малд шилжүүлснээр 200 хүртэл толгой малтай “малчин өрх”-ийг хамруулна.”А”дансанд бүртгэгдсэнийг үндэслэнэ.
 • Мал маллагааны арга ажиллагаа, аж ахуй эрхлэлтийн сургалт, туршлага солилцох уулзалт арга хэмжээг  зохион байгуулах
 • Гэрээт малчин өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

 

5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр 

 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн
 • Байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ  асарч буй эцэг , эх.
 • Хөгжлийн  бэрхшээлтэй иргэнийг ажлын байраар хангаж буй ажил олгогч                                                                                                                                                                                                                               6 . Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээ  
 •  зэрэг хөтөлбөрүүдэд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн хүсэлтийг  3-р сарын 20-ны өдрийг хүртэл  хүлээн авна                                                                                                                                                                                                                                                                                        Түнхэл  Захирагчийн алба

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ