Цөөн үгээр

- Зарлал - Зарлал - Зарлал

Аймаг, сум, багийн Засаг даргын Захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 30 Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019-06-14 2019-06-29 Файл татах
2 27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
3 23 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай 2019-05-08 2019-05-08 Файл татах
4 18 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай 2019-04-19 2019-04-19 Файл татах
5 16 Эцэг, эхийн зөвлөл байгуулах тухай 2019-04-16 2020-04-16 Файл татах
6 17 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2019-04-15 2019-05-01 Файл татах
7 13 Ой хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийг байгуулах тухай 2019-03-22 2020-03-22 Файл татах
8 14 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-03-22 2019-03-22 Файл татах
9 9 Ои хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2019-03-18 2019-06-10 Файл татах
10 6 Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм, тээврийн аюулгүй байдлыг хангах тухай 2019-02-25 2019-02-25 Файл татах
11 8 Эргүүл жижүүр томилох тухай 2019-01-28 2019-02-09 Файл татах
12 3 Бүтэц орон тоо батлах тухай 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
13 1 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2019-01-07 2019-01-30 Файл татах
14 1 2019 оныг " Бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлж, өрхийн аж ахуйг хөгжүүлэх жил болгон" зарлаж, төлөвлөгөө батлах тухай 2019-01-02 2019-01-02 Файл татах
15 0 2018-12-24 2018-12-24 Файл татах
16 36 Багийн засаг даргын 2018 оны № 35 Захирамж 2018-03-12 2018-03-12 Файл татах
17 34 Багийн засаг даргын 2017 №34 тоот Захирамж 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
18 36 Багийн засаг даргын 2017 №36 тоот Захирамж 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
19 32 Багийн засаг даргын 2017 №32 тоот Захирамж 2017-10-29 2017-10-29 Файл татах
20 31 Багийн засаг даргын 2017 №31 тоот Захирамж 2017-09-25 2017-09-25 Файл татах
21 29 Багийн засаг даргын 2017 №29 тоот Захирамж 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
22 20 Багийн засаг даргын 2017 №20 тоот Захирамж 2017-06-07 2017-06-07 Файл татах
23 19 Багийн засаг даргын 2017 №19 тоот Захирамж 2017-06-02 2017-06-02 Файл татах
24 18 Багийн засаг даргын 2017 №18 тоот Захирамж 2017-05-16 2017-05-16 Файл татах
25 14 Багийн засаг даргын 2017 №14 тоот Захирамж 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
26 11 Багийн засаг даргын 2017 №11 тоот Захирамж 2017-03-15 2017-03-15 Файл татах
27 10 Багийн засаг даргын 2017 №10 тоот Захирамж 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
28 2 Багийн засаг даргын 2017 №02 тоот Захирамж 2017-01-17 2017-01-17 Файл татах