Цөөн үгээр

- мэдээлэл - мэдээлэл - Зарлал

Аймаг, сум, багийн Засаг даргын Захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 0 2020-03-30 2020-03-30 Файл татах
2 12 Пост гарган ажиллуулах тухай 2020-03-10 2020-03-10 Файл татах
3 10 Эргүүл жижүүр томилон ажиллах тухай 2020-02-20 2020-02-20 Файл татах
4 9 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-02-19 2020-02-19 Файл татах
5 8 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2020-02-19 2020-02-19 Файл татах
6 10 Шуурхай штаб байгуулах тухай 2020-02-19 2020-02-19 Файл татах
7 13 Ажлын цагт 2020-02-12 2020-02-12 Файл татах
8 7 Урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2020-02-04 2020-02-04 Файл татах
9 6 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-02-03 2020-02-03 Файл татах
10 3 Бүтэц орон тоо батлах тухай 2020-01-30 2020-01-30 Файл татах
11 4 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2020-01-30 2020-01-30 Файл татах
12 5 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-01-30 2020-01-30 Файл татах
13 2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-28 2020-01-28 Файл татах
14 1 Ч. Алтнайд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2020-01-09 2020-01-09 Файл татах
15 1 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
16 46 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-12 2019-12-13 Файл татах
17 45 Ажил хүлээлцэх тухай 2019-12-11 2019-12-11 Файл татах
18 44 Мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн ээлжит тоолого явуулах тухай 2019-12-07 2019-12-05 Файл татах
19 43 Олон нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай 2019-11-20 2019-11-20 Файл татах
20 42 Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2019-11-20 2019-11-20 Файл татах
21 41 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2019-11-01 2019-11-01 Файл татах
22 40 Малчдын зөвөлгөөн зохион байгуулах тухай 2019-10-29 2019-10-29 Файл татах
23 39 Цалингийн шатлал ахиулах тухай 2019-10-17 2019-10-17 Файл татах
24 10 Ч.Цэнгэлмааг ажилд авах тухай 2019-09-23 2019-09-23 Файл татах
25 37 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит татлага зохион байгуулах тухай 2019-09-20 2019-09-20 Файл татах
26 8 Ч.Алтнайд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2019-09-20 2019-09-21 Файл татах
27 36 Золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-14 2019-09-15 Файл татах
28 35 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-08-28 2019-08-28 Файл татах
29 8 Г.Уугансувдыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2019-08-12 2019-08-12 Файл татах
30 7 Б.Нурболотод ээлжийн амралт олгох тухай 2019-08-05 2019-08-05 Файл татах
31 34 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-07-30 2019-07-30 Файл татах
32 33 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2019-07-09 2019-07-10 Файл татах
33 6 А.Мягмарыг ажилд авах тухай 2019-07-01 2019-07-01 Файл татах
34 32 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-06-27 2019-06-27 Файл татах
35 30 Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019-06-14 2019-06-29 Файл татах
36 31 Ойг хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-06-06 2019-06-06 Файл татах
37 29 Малын хагас жилийн түүвэр судалгаа явуулах тухай 2019-05-31 2019-05-31 Файл татах
38 27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
39 25 Хүүхдийн баяр тэмдэглэх тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
40 26 Байгууллагын хэвэлмэл хуудас хариуцах ажилтан томилох тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
41 28 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
42 23 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай 2019-05-08 2019-05-08 Файл татах
43 22 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2019-05-08 2019-05-08 Файл татах
44 24 Байгууллагын тамга түших ажилтан томилох тухай 2019-05-08 2019-05-08 Файл татах
45 21 Бүх ниийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-05-06 2019-05-06 Файл татах
46 19 Г.Хишигжаргал, Л.Ганболд нарт мөнгөн тэтгэмж олгох тухай 2019-04-26 2019-04-26 Файл татах
47 20 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-04-26 2019-04-26 Файл татах
48 18 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай 2019-04-19 2019-04-19 Файл татах
49 16 Эцэг, эхийн зөвлөл байгуулах тухай 2019-04-16 2020-04-16 Файл татах
50 17 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2019-04-15 2019-05-01 Файл татах
51 15 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-03-29 2019-03-29 Файл татах
52 13 Ой хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийг байгуулах тухай 2019-03-22 2020-03-22 Файл татах
53 14 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-03-22 2019-03-22 Файл татах
54 12 Мэргэжлийн анги шинэчлэн байгуулах тухай 2019-03-22 2019-03-22 Файл татах
55 14 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-03-22 2019-03-22 Файл татах
56 10 Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай 2019-03-20 2019-03-20 Файл татах
57 11 Дадлага, сургуулилт зохион байгуулах тухай 2019-03-20 2019-03-20 Файл татах
58 9 Ои хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2019-03-18 2019-06-10 Файл татах
59 7 Хүн ам орон сууцны тооллогын түр товчоо байгуулах тухай 2019-02-27 2019-02-27 Файл татах
60 6 Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм, тээврийн аюулгүй байдлыг хангах тухай 2019-02-25 2019-02-25 Файл татах
61 8 Эргүүл жижүүр томилох тухай 2019-01-28 2019-02-09 Файл татах
62 3 Бүтэц орон тоо батлах тухай 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
63 4 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
64 5 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
65 2 Б.Хишигням, Ч.Баасанхүү нарт зэргийн нэмэгдэл олгох тухай 2019-01-23 2019-01-23 Файл татах
66 1 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2019-01-07 2019-01-30 Файл татах
67 1 2019 оныг " Бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлж, өрхийн аж ахуйг хөгжүүлэх жил болгон" зарлаж, төлөвлөгөө батлах тухай 2019-01-02 2019-01-02 Файл татах
68 0 2018-12-24 2018-12-24 Файл татах
69 36 Багийн засаг даргын 2018 оны № 35 Захирамж 2018-03-12 2018-03-12 Файл татах
70 34 Багийн засаг даргын 2017 №34 тоот Захирамж 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
71 36 Багийн засаг даргын 2017 №36 тоот Захирамж 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
72 32 Багийн засаг даргын 2017 №32 тоот Захирамж 2017-10-29 2017-10-29 Файл татах
73 31 Багийн засаг даргын 2017 №31 тоот Захирамж 2017-09-25 2017-09-25 Файл татах
74 29 Багийн засаг даргын 2017 №29 тоот Захирамж 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
75 20 Багийн засаг даргын 2017 №20 тоот Захирамж 2017-06-07 2017-06-07 Файл татах
76 19 Багийн засаг даргын 2017 №19 тоот Захирамж 2017-06-02 2017-06-02 Файл татах
77 18 Багийн засаг даргын 2017 №18 тоот Захирамж 2017-05-16 2017-05-16 Файл татах
78 14 Багийн засаг даргын 2017 №14 тоот Захирамж 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
79 11 Багийн засаг даргын 2017 №11 тоот Захирамж 2017-03-15 2017-03-15 Файл татах
80 10 Багийн засаг даргын 2017 №10 тоот Захирамж 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
81 2 Багийн засаг даргын 2017 №02 тоот Захирамж 2017-01-17 2017-01-17 Файл татах