Цөөн үгээр

- МЭНДЧИЛГЭЭ - Мэндчилгээ - Мэдээлэл

Аймаг, сум, багийн Засаг даргын Захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 1 Ажил хүлээлцэх, ажлын хэсэг томилох тухай 2022-02-01 2022-02-01 Файл татах
2 7 Коронавирус /ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2022-01-27 2022-01-27 Файл татах
3 6 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2022-01-27 2022-01-27 Файл татах
4 8 Ур чадварын нээмэгдэл олгох тухай 2022-01-27 2022-01-27 Файл татах
5 4 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2022-01-17 2022-01-17 Файл татах
6 3 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2022-01-10 2022-01-10 Файл татах
7 2 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2022-01-05 2022-01-05 Файл татах
8 1 Бүтэц орон тоо, цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2022-01-03 2022-01-03 Файл татах
9 9 А.Мягмарыг эргүүлэн томилох, Н.Наранбаатарыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2021-11-01 2021-11-01 Файл татах
10 10 Ажил хүлээлцэх, ажлын хэсэг томилох тухай 2021-11-01 2021-11-01 Файл татах
11 44 Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг байгуулах тухай 2021-10-29 2021-10-29 Файл татах
12 43 Ур чадварын нээмэгдэл олгох тухай 2021-10-28 2021-10-28 Файл татах
13 41 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-10-21 2021-10-21 Файл татах
14 42 Гэрэлтүүлгийн шон суурилуулах тухай 2021-10-21 2021-10-21 Файл татах
15 8 Х.Кунболотыг эргүүлэн томилох, Д.Дамбийсүрэнжавыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2021-10-08 2021-10-08 Файл татах
16 7 Түр ажлаас чөлөөлөх тухай 2021-10-01 2021-10-01 Файл татах
17 38 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-09-28 2021-09-28 Файл татах
18 39 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2021-09-28 2021-09-28 Файл татах
19 40 Ур чадварын нээмэгдэл олгох тухай 2021-09-28 2021-09-28 Файл татах
20 37 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит татлага зохион байгуулах тухай 2021-09-27 2021-09-27 Файл татах
21 6 Ажилд түр томилох тухай 2021-09-24 2021-09-24 Файл татах
22 36 Коронавируст халдвар /зовид-19/-ын халдвар батлагдсан болонсэжигтэй цогцсыгоршуулахад хяналт тавих, халдваргүйжүүлэлт хийх, гүйцэтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-09-15 2021-09-15 Файл татах
23 35 Тамга түших ажилтан томилох тухай 2021-09-01 2021-09-01 Файл татах
24 4 А. Мягмарт чөлөө олгох Наранбаатарыг түр ажилд томилох тухай 2021-09-01 2021-09-01 Файл татах
25 5 Х. Кунболотод чөлөө олгох, Д.Дамбийсүрэнжавыг түр ажилд томилох тухай 2021-09-01 2021-09-01 Файл татах
26 34 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-08-30 2021-08-30 Файл татах
27 33 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-08-18 2021-08-18 Файл татах
28 2 Н.Болорчулуунд жирэмсэний амралт олгох, С. одонцэцэгийн түр ажилд авах тухай 2021-08-16 2021-08-16 Файл татах
29 3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-08-16 2021-08-16 Файл татах
30 32 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-07-28 2021-07-28 Файл татах
31 31 Эцэг эхийн зөвлөл байгуулан ажиллах тухай 2021-06-29 2021-06-29 Файл татах
32 29 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2021-06-22 2021-06-22 Файл татах
33 30 Урамшил үзүүлэх тухай 2021-06-22 2021-06-22 Файл татах
34 28 Малын хагас жилийн түүвэр судалгаа явуулах тухай 2021-06-15 2021-06-15 Файл татах
35 27 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-06-04 2021-06-04 Файл татах
36 26 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2021-05-27 2021-05-27 Файл татах
37 25 Бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах тухай 2021-05-10 2021-05-10 Файл татах
38 24 Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2021-04-30 2021-04-30 Файл татах
39 23 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2021-04-29 2021-04-29 Файл татах
40 22 Корона вирусийн тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2021-04-28 2021-04-28 Файл татах
41 17 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит татлага зохион байгуулах тухай 2021-04-21 2021-04-21 Файл татах
42 18 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-04-21 2021-04-21 Файл татах
43 19 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-04-21 2021-04-21 Файл татах
44 20 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-04-21 2021-04-21 Файл татах
45 21 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-04-21 2021-04-21 Файл татах
46 16 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээг зохион байгуулах тухай 2021-04-19 2021-04-19 Файл татах
47 15 Ажлын цагийн зохицуулалт хийх тухай 2021-04-05 2021-04-05 Файл татах
48 12 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-03-30 2021-03-30 Файл татах
49 13 шуурхай Штаб байгуулах тухай 2021-03-30 2021-03-30 Файл татах
50 14 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2021-03-30 0009-03-30 Файл татах
51 11 Ой хээрийн түймрээс урьчилан сэргийлэх, гал түймэртэй тэмцэх бүлгийн томилгоо 2021-03-19 2021-03-19 Файл татах
52 10 Зөвлөл байгуулах тухай 2021-03-18 2021-03-18 Файл татах
53 9 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2021-03-16 2021-03-16 Файл татах
54 8 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2021-02-23 2021-02-23 Файл татах
55 7 хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2021-02-11 2021-02-11 Файл татах
56 6 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2021-02-09 2021-02-09 Файл татах
57 5 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2021-02-09 2021-02-09 Файл татах
58 1 Х. Күнболотыг ажилд эргүүлэн томилох, Д. Дамбийсүрэнжавыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2021-02-01 2021-02-01 Файл татах
59 4 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2021-01-28 2021-01-28 Файл татах
60 3 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2021-01-20 2021-01-20 Файл татах
61 2 Бүтэц орон тоо батлах тухай 2021-01-15 2021-01-15 Файл татах
62 1 хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2021-01-04 2021-01-04 Файл татах
63 40 Бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион байгуулах тухай 2020-10-05 2020-10-05 Файл татах
64 38 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-09-29 2020-09-29 Файл татах
65 39 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит татлагазохион байгуулах тухай 2020-09-29 2020-09-29 Файл татах
66 35 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-08-27 2020-08-27 Файл татах
67 36 Цалингийн шатлал ахиулах тухай 2020-08-27 2020-08-27 Файл татах
68 37 Засаг даргын дэргэдэх ГХЗУС ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-27 2020-08-27 Файл татах
69 34 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-12 2020-08-12 Файл татах
70 33 Ажил хүлээлцэх тухай 2020-08-03 2020-08-03 Файл татах
71 32 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-07-16 2020-07-16 Файл татах
72 31 Хамтарсан эргүүл хийх тухай 2020-07-03 2020-07-03 Файл татах
73 28 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-05-26 2020-05-26 Файл татах
74 26 Малын хагас жилийн түүвэр судалгаа явуулах тухай 2020-05-20 2020-05-20 Файл татах
75 24 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай 2020-05-12 2020-05-12 Файл татах
76 21 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-04-27 2020-04-27 Файл татах
77 22 Мэргэжлийн анги шинэчлэн байгуулах тухай 2020-04-27 2020-04-27 Файл татах
78 23 Ой хээрийн түймрээсхамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, гал түймэртэй тэмцэх, сайн дурын хэсэг байгуулах тухай. 2020-04-27 2020-04-27 Файл татах
79 20 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-04-23 2020-04-23 Файл татах
80 19 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-04-14 2020-04-14 Файл татах
81 17 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2020-04-09 2020-04-09 Файл татах
82 18 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-04-09 2020-04-10 Файл татах
83 16 Хамтран ажиллах тухай 2020-04-07 2020-04-07 Файл татах
84 15 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-03-30 2020-03-30 Файл татах
85 14 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-03-25 2020-03-25 Файл татах
86 13 Ажлын цагт 2020-03-12 2020-02-12 Файл татах
87 12 Пост гарган ажиллуулах тухай 2020-03-10 2020-03-10 Файл татах
88 11 Эргүүл жижүүр томилон ажиллах тухай 2020-02-20 2020-02-20 Файл татах
89 9 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-02-19 2020-02-19 Файл татах
90 8 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2020-02-19 2020-02-19 Файл татах
91 10 Шуурхай штаб байгуулах тухай 2020-02-19 2020-02-19 Файл татах
92 7 Урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2020-02-04 2020-02-04 Файл татах
93 6 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-02-03 2020-02-03 Файл татах
94 3 Бүтэц орон тоо батлах тухай 2020-01-30 2020-01-30 Файл татах
95 4 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2020-01-30 2020-01-30 Файл татах
96 5 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-01-30 2020-01-30 Файл татах
97 2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-28 2020-01-28 Файл татах
98 1 Ч. Алтнайд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2020-01-09 2020-01-09 Файл татах
99 4 Тээврийн хэрэгслийн техникийн улсын үзлэг 2020-01-09 2020-01-09 Файл татах
100 1 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
101 46 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-12 2019-12-13 Файл татах
102 45 Ажил хүлээлцэх тухай 2019-12-11 2019-12-11 Файл татах
103 44 Мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн ээлжит тоолого явуулах тухай 2019-12-07 2019-12-05 Файл татах
104 43 Олон нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай 2019-11-20 2019-11-20 Файл татах
105 42 Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2019-11-20 2019-11-20 Файл татах
106 41 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2019-11-01 2019-11-01 Файл татах
107 40 Малчдын зөвөлгөөн зохион байгуулах тухай 2019-10-29 2019-10-29 Файл татах
108 39 Цалингийн шатлал ахиулах тухай 2019-10-17 2019-10-17 Файл татах
109 10 Ч.Цэнгэлмааг ажилд авах тухай 2019-09-23 2019-09-23 Файл татах
110 37 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит татлага зохион байгуулах тухай 2019-09-20 2019-09-20 Файл татах
111 8 Ч.Алтнайд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2019-09-20 2019-09-21 Файл татах
112 36 Золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-14 2019-09-15 Файл татах
113 35 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-08-28 2019-08-28 Файл татах
114 8 Г.Уугансувдыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2019-08-12 2019-08-12 Файл татах
115 7 Б.Нурболотод ээлжийн амралт олгох тухай 2019-08-05 2019-08-05 Файл татах
116 34 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-07-30 2019-07-30 Файл татах
117 33 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2019-07-09 2019-07-10 Файл татах
118 6 А.Мягмарыг ажилд авах тухай 2019-07-01 2019-07-01 Файл татах
119 32 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-06-27 2019-06-27 Файл татах
120 30 Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019-06-14 2019-06-29 Файл татах
121 31 Ойг хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-06-06 2019-06-06 Файл татах
122 29 Малын хагас жилийн түүвэр судалгаа явуулах тухай 2019-05-31 2019-05-31 Файл татах
123 27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
124 25 Хүүхдийн баяр тэмдэглэх тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
125 26 Байгууллагын хэвэлмэл хуудас хариуцах ажилтан томилох тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
126 28 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
127 23 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай 2019-05-08 2019-05-08 Файл татах
128 22 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2019-05-08 2019-05-08 Файл татах
129 24 Байгууллагын тамга түших ажилтан томилох тухай 2019-05-08 2019-05-08 Файл татах
130 21 Бүх ниийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-05-06 2019-05-06 Файл татах
131 19 Г.Хишигжаргал, Л.Ганболд нарт мөнгөн тэтгэмж олгох тухай 2019-04-26 2019-04-26 Файл татах
132 20 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-04-26 2019-04-26 Файл татах
133 18 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай 2019-04-19 2019-04-19 Файл татах
134 16 Эцэг, эхийн зөвлөл байгуулах тухай 2019-04-16 2020-04-16 Файл татах
135 17 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2019-04-15 2019-05-01 Файл татах
136 15 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-03-29 2019-03-29 Файл татах
137 13 Ой хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийг байгуулах тухай 2019-03-22 2020-03-22 Файл татах
138 14 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-03-22 2019-03-22 Файл татах
139 12 Мэргэжлийн анги шинэчлэн байгуулах тухай 2019-03-22 2019-03-22 Файл татах
140 14 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-03-22 2019-03-22 Файл татах
141 10 Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай 2019-03-20 2019-03-20 Файл татах
142 11 Дадлага, сургуулилт зохион байгуулах тухай 2019-03-20 2019-03-20 Файл татах
143 9 Ои хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2019-03-18 2019-06-10 Файл татах
144 7 Хүн ам орон сууцны тооллогын түр товчоо байгуулах тухай 2019-02-27 2019-02-27 Файл татах
145 6 Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм, тээврийн аюулгүй байдлыг хангах тухай 2019-02-25 2019-02-25 Файл татах
146 8 Эргүүл жижүүр томилох тухай 2019-01-28 2019-02-09 Файл татах
147 3 Бүтэц орон тоо батлах тухай 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
148 4 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
149 5 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
150 2 Б.Хишигням, Ч.Баасанхүү нарт зэргийн нэмэгдэл олгох тухай 2019-01-23 2019-01-23 Файл татах
151 1 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2019-01-07 2019-01-30 Файл татах
152 1 2019 оныг " Бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлж, өрхийн аж ахуйг хөгжүүлэх жил болгон" зарлаж, төлөвлөгөө батлах тухай 2019-01-02 2019-01-02 Файл татах
153 0 2018-12-24 2018-12-24 Файл татах
154 36 Багийн засаг даргын 2018 оны № 35 Захирамж 2018-03-12 2018-03-12 Файл татах
155 34 Багийн засаг даргын 2017 №34 тоот Захирамж 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
156 36 Багийн засаг даргын 2017 №36 тоот Захирамж 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
157 32 Багийн засаг даргын 2017 №32 тоот Захирамж 2017-10-29 2017-10-29 Файл татах
158 31 Багийн засаг даргын 2017 №31 тоот Захирамж 2017-09-25 2017-09-25 Файл татах
159 29 Багийн засаг даргын 2017 №29 тоот Захирамж 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
160 20 Багийн засаг даргын 2017 №20 тоот Захирамж 2017-06-07 2017-06-07 Файл татах
161 19 Багийн засаг даргын 2017 №19 тоот Захирамж 2017-06-02 2017-06-02 Файл татах
162 18 Багийн засаг даргын 2017 №18 тоот Захирамж 2017-05-16 2017-05-16 Файл татах
163 14 Багийн засаг даргын 2017 №14 тоот Захирамж 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
164 11 Багийн засаг даргын 2017 №11 тоот Захирамж 2017-03-15 2017-03-15 Файл татах
165 10 Багийн засаг даргын 2017 №10 тоот Захирамж 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
166 2 Багийн засаг даргын 2017 №02 тоот Захирамж 2017-01-17 2017-01-17 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

 • Мэдээлэл ЭНЭ САРЫН 19-НД ТӨВ БОЛОН ЗҮҮН АЙМГУУДЫН ИХЭНХ НУТГААР ДУУ ЦАХИЛГААНТАЙ ААДАР БО
 • мэдээлэл Цаг уурийн мэдээлэл
 • мэдээлэл Иргэдийн анхааралд
 • мэдээлэл Салбарын хэлэлцээр буюу бидний анхны хүчин төгөлдөр хууль эрхзүйн баримт батлагд
 • МУ-ын Сонгуулийн ерөнхий хороо Сонгуулийн хороонд ажиллах ажилтны сургалтын сорил 2021 оны 3 дугаар сарын 31-ни
 • Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газар Нус цэрээ бүү хая‼ Гудамжинд нус цэрээ хаях нь олон халдварт өвчин тархах эрсдли
 • https://scontent.fuln5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/157713341_5130840670321
 • Зарлал ИХ-ын гишүүн Ч.Ундрам 2020 оны 10 сарын 09-ны 09:00 цагт Сургуулийн зааланд ард
 • Мэндчилгээ Мэндчилгээ Түнхэл сайхан нутгийнхаа хөгжил цэцэглэлт, хойч үеийнхээ ирээдүйн сай
 • мэдээ Жирэмсэн эхийн тэтгэмж, 0-3 насны хүүхэд асарсны тэтгэмж, гурав болон түүнээс дэ
 • мэдээлэл Сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах үйлдэл, үйл ажиллагаа явуулахыг ХОРИГЛ
 • мэдээлэл Аймаг, Нийслэл, Сум, Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит сонгууль
 • мэдээлэл Аймаг, Нийслэл, Сум, Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит сонгууль
 • мэдээлэл Шинээр алдарт эхийн 1,2-дугаар одон авах эхчүүдийн одонг 2020 оны 09-29-ний өдри
 • мэдээлэл ЗАРЛАЛ 2020 ОНЫ 2-Р ЭЭЛЖИЙН ЦЭРЭГ ТАТЛАГА 2020 ОНЫ 10-Р САРЫН 07-НИЙ ӨДӨР МАН
 • мэдэгдэл МЭДЭГДЭЛ Аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн анхааралд 2020.09.21