Цөөн үгээр

- Зарлал - Мэндчилгээ - мэдээ

Аймаг, сум, багийн Засаг даргын Захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 40 Бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион байгуулах тухай 2020-10-05 2020-10-05 Файл татах
2 38 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-09-29 2020-09-29 Файл татах
3 39 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит татлагазохион байгуулах тухай 2020-09-29 2020-09-29 Файл татах
4 35 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-08-27 2020-08-27 Файл татах
5 36 Цалингийн шатлал ахиулах тухай 2020-08-27 2020-08-27 Файл татах
6 37 Засаг даргын дэргэдэх ГХЗУС ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-27 2020-08-27 Файл татах
7 34 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-12 2020-08-12 Файл татах
8 33 Ажил хүлээлцэх тухай 2020-08-03 2020-08-03 Файл татах
9 32 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-07-16 2020-07-16 Файл татах
10 31 Хамтарсан эргүүл хийх тухай 2020-07-03 2020-07-03 Файл татах
11 28 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-05-26 2020-05-26 Файл татах
12 26 Малын хагас жилийн түүвэр судалгаа явуулах тухай 2020-05-20 2020-05-20 Файл татах
13 24 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай 2020-05-12 2020-05-12 Файл татах
14 21 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-04-27 2020-04-27 Файл татах
15 22 Мэргэжлийн анги шинэчлэн байгуулах тухай 2020-04-27 2020-04-27 Файл татах
16 23 Ой хээрийн түймрээсхамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, гал түймэртэй тэмцэх, сайн дурын хэсэг байгуулах тухай. 2020-04-27 2020-04-27 Файл татах
17 20 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-04-23 2020-04-23 Файл татах
18 19 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-04-14 2020-04-14 Файл татах
19 17 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2020-04-09 2020-04-09 Файл татах
20 18 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-04-09 2020-04-10 Файл татах
21 16 Хамтран ажиллах тухай 2020-04-07 2020-04-07 Файл татах
22 15 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-03-30 2020-03-30 Файл татах
23 14 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-03-25 2020-03-25 Файл татах
24 13 Ажлын цагт 2020-03-12 2020-02-12 Файл татах
25 12 Пост гарган ажиллуулах тухай 2020-03-10 2020-03-10 Файл татах
26 11 Эргүүл жижүүр томилон ажиллах тухай 2020-02-20 2020-02-20 Файл татах
27 9 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-02-19 2020-02-19 Файл татах
28 8 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2020-02-19 2020-02-19 Файл татах
29 10 Шуурхай штаб байгуулах тухай 2020-02-19 2020-02-19 Файл татах
30 7 Урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2020-02-04 2020-02-04 Файл татах
31 6 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2020-02-03 2020-02-03 Файл татах
32 3 Бүтэц орон тоо батлах тухай 2020-01-30 2020-01-30 Файл татах
33 4 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2020-01-30 2020-01-30 Файл татах
34 5 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020-01-30 2020-01-30 Файл татах
35 2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-28 2020-01-28 Файл татах
36 1 Ч. Алтнайд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2020-01-09 2020-01-09 Файл татах
37 4 Тээврийн хэрэгслийн техникийн улсын үзлэг 2020-01-09 2020-01-09 Файл татах
38 1 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
39 46 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-12-12 2019-12-13 Файл татах
40 45 Ажил хүлээлцэх тухай 2019-12-11 2019-12-11 Файл татах
41 44 Мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн ээлжит тоолого явуулах тухай 2019-12-07 2019-12-05 Файл татах
42 43 Олон нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай 2019-11-20 2019-11-20 Файл татах
43 42 Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2019-11-20 2019-11-20 Файл татах
44 41 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2019-11-01 2019-11-01 Файл татах
45 40 Малчдын зөвөлгөөн зохион байгуулах тухай 2019-10-29 2019-10-29 Файл татах
46 39 Цалингийн шатлал ахиулах тухай 2019-10-17 2019-10-17 Файл татах
47 10 Ч.Цэнгэлмааг ажилд авах тухай 2019-09-23 2019-09-23 Файл татах
48 37 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит татлага зохион байгуулах тухай 2019-09-20 2019-09-20 Файл татах
49 8 Ч.Алтнайд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2019-09-20 2019-09-21 Файл татах
50 36 Золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-14 2019-09-15 Файл татах
51 35 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-08-28 2019-08-28 Файл татах
52 8 Г.Уугансувдыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2019-08-12 2019-08-12 Файл татах
53 7 Б.Нурболотод ээлжийн амралт олгох тухай 2019-08-05 2019-08-05 Файл татах
54 34 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-07-30 2019-07-30 Файл татах
55 33 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2019-07-09 2019-07-10 Файл татах
56 6 А.Мягмарыг ажилд авах тухай 2019-07-01 2019-07-01 Файл татах
57 32 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-06-27 2019-06-27 Файл татах
58 30 Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019-06-14 2019-06-29 Файл татах
59 31 Ойг хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-06-06 2019-06-06 Файл татах
60 29 Малын хагас жилийн түүвэр судалгаа явуулах тухай 2019-05-31 2019-05-31 Файл татах
61 27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
62 25 Хүүхдийн баяр тэмдэглэх тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
63 26 Байгууллагын хэвэлмэл хуудас хариуцах ажилтан томилох тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
64 28 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай 2019-05-27 2019-05-27 Файл татах
65 23 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай 2019-05-08 2019-05-08 Файл татах
66 22 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2019-05-08 2019-05-08 Файл татах
67 24 Байгууллагын тамга түших ажилтан томилох тухай 2019-05-08 2019-05-08 Файл татах
68 21 Бүх ниийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-05-06 2019-05-06 Файл татах
69 19 Г.Хишигжаргал, Л.Ганболд нарт мөнгөн тэтгэмж олгох тухай 2019-04-26 2019-04-26 Файл татах
70 20 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-04-26 2019-04-26 Файл татах
71 18 Хугацаат цэргийн албаны ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай 2019-04-19 2019-04-19 Файл татах
72 16 Эцэг, эхийн зөвлөл байгуулах тухай 2019-04-16 2020-04-16 Файл татах
73 17 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2019-04-15 2019-05-01 Файл татах
74 15 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-03-29 2019-03-29 Файл татах
75 13 Ой хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсгийг байгуулах тухай 2019-03-22 2020-03-22 Файл татах
76 14 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-03-22 2019-03-22 Файл татах
77 12 Мэргэжлийн анги шинэчлэн байгуулах тухай 2019-03-22 2019-03-22 Файл татах
78 14 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-03-22 2019-03-22 Файл татах
79 10 Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай 2019-03-20 2019-03-20 Файл татах
80 11 Дадлага, сургуулилт зохион байгуулах тухай 2019-03-20 2019-03-20 Файл татах
81 9 Ои хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2019-03-18 2019-06-10 Файл татах
82 7 Хүн ам орон сууцны тооллогын түр товчоо байгуулах тухай 2019-02-27 2019-02-27 Файл татах
83 6 Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм, тээврийн аюулгүй байдлыг хангах тухай 2019-02-25 2019-02-25 Файл татах
84 8 Эргүүл жижүүр томилох тухай 2019-01-28 2019-02-09 Файл татах
85 3 Бүтэц орон тоо батлах тухай 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
86 4 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
87 5 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2019-01-24 2019-01-24 Файл татах
88 2 Б.Хишигням, Ч.Баасанхүү нарт зэргийн нэмэгдэл олгох тухай 2019-01-23 2019-01-23 Файл татах
89 1 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2019-01-07 2019-01-30 Файл татах
90 1 2019 оныг " Бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлж, өрхийн аж ахуйг хөгжүүлэх жил болгон" зарлаж, төлөвлөгөө батлах тухай 2019-01-02 2019-01-02 Файл татах
91 0 2018-12-24 2018-12-24 Файл татах
92 36 Багийн засаг даргын 2018 оны № 35 Захирамж 2018-03-12 2018-03-12 Файл татах
93 34 Багийн засаг даргын 2017 №34 тоот Захирамж 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
94 36 Багийн засаг даргын 2017 №36 тоот Захирамж 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
95 32 Багийн засаг даргын 2017 №32 тоот Захирамж 2017-10-29 2017-10-29 Файл татах
96 31 Багийн засаг даргын 2017 №31 тоот Захирамж 2017-09-25 2017-09-25 Файл татах
97 29 Багийн засаг даргын 2017 №29 тоот Захирамж 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
98 20 Багийн засаг даргын 2017 №20 тоот Захирамж 2017-06-07 2017-06-07 Файл татах
99 19 Багийн засаг даргын 2017 №19 тоот Захирамж 2017-06-02 2017-06-02 Файл татах
100 18 Багийн засаг даргын 2017 №18 тоот Захирамж 2017-05-16 2017-05-16 Файл татах
101 14 Багийн засаг даргын 2017 №14 тоот Захирамж 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
102 11 Багийн засаг даргын 2017 №11 тоот Захирамж 2017-03-15 2017-03-15 Файл татах
103 10 Багийн засаг даргын 2017 №10 тоот Захирамж 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
104 2 Багийн засаг даргын 2017 №02 тоот Захирамж 2017-01-17 2017-01-17 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

 • Зарлал ИХ-ын гишүүн Ч.Ундрам 2020 оны 10 сарын 09-ны 09:00 цагт Сургуулийн зааланд ард
 • Мэндчилгээ Мэндчилгээ Түнхэл сайхан нутгийнхаа хөгжил цэцэглэлт, хойч үеийнхээ ирээдүйн сай
 • мэдээ Жирэмсэн эхийн тэтгэмж, 0-3 насны хүүхэд асарсны тэтгэмж, гурав болон түүнээс дэ
 • мэдээлэл Сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах үйлдэл, үйл ажиллагаа явуулахыг ХОРИГЛ
 • мэдээлэл Аймаг, Нийслэл, Сум, Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит сонгууль
 • мэдээлэл Аймаг, Нийслэл, Сум, Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит сонгууль
 • мэдээлэл Шинээр алдарт эхийн 1,2-дугаар одон авах эхчүүдийн одонг 2020 оны 09-29-ний өдри
 • мэдээлэл ЗАРЛАЛ 2020 ОНЫ 2-Р ЭЭЛЖИЙН ЦЭРЭГ ТАТЛАГА 2020 ОНЫ 10-Р САРЫН 07-НИЙ ӨДӨР МАН
 • мэдэгдэл МЭДЭГДЭЛ Аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн анхааралд 2020.09.21
 • ТУШААЛ Эрүүл мэндийн сайдын тушаал
 • мэдээлэл Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа "Цахим Монгол" хөтөлбөр
 • мэдээлэл 2020 ОНЫ 2-Р ЭЭЛЖИЙН ХУГАЦААТ ЦЭРЭГ ТАТЛАГАД ХАМРАГДАХ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД !!! Б
 • мэдээлэл 2020 ОНЫ 2-Р ЭЭЛЖИЙН ХУГАЦААТ ЦЭРЭГ ТАТЛАГАД ХАМРАГДАХ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД !!! Б