Цөөн үгээр

- Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай - "150 мянган айл орон сууц" үндэсний хөтөлбөр - Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах, журам батлах тухай

мэдээлэл

Нийтэлсэн: 1 сарын өмнө Үзсэн: 77

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ (ТУХАЙН АЛБАН ТУШААЛЫН)ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦОХ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 141 дүгээр тогтоолоор төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын болон төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах шалгалтыг тусгайлсан, хэсэгчилсэн байдлаар үе шаттайгаар хувааж, зайлшгүй шаардлагатай бол ганцаарчилсан байдлаар цахим хэлбэрээр, зохион байгуулалтын хувьд ХЯЛБАРШУУЛСАН ГОРИМООР ШУУРХАЙ зохион байгуулахаар болсон.
Төрийн албаны тусгай шалгалт, төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах шалгалтад бүртгүүлэх төрийн албан хаагч, нөөцөд бүртгэлтэй иргэн тусгай шалгалтын зарыг сайтар судлан, тухайн албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг хангасан тохиолдолд цахимаар бүртгүүлнэ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ