Цөөн үгээр

- Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай - "150 мянган айл орон сууц" үндэсний хөтөлбөр - Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах, журам батлах тухай

мэдээлэл

Нийтэлсэн: 8 сарын өмнө Үзсэн: 104

Түнхэл тосгонд Мандал сумын Засаг Даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан   “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийн тайлан

 

2019-10-16                                                                                                                                                                                                                                                                        Түнхэл

Мандал сумын ЗДТГ-аас Түнхэл тосгоны Соёлын төвд 2019 оны 10-р сарын 16-ны өдрийн 09:00 цагаас  Төрийн үйлчилгээг иргэдэд нэг цэгээс түргэн шуурхай хүргэх, төрөөс зохион байгуулж буй ажил, арга хэмжээг иргэдэд сурталчилах, хууль сурталчилах , иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах зорилготой “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгууллаа.

Өдөрлөгийн зарлал  мэдээллийг Бид Түнхэлчүүд, Түнхэл Захирагчийн алба цахим хуудас болон мэдээллийн самбаруудад байршуулсан ба, Шонхор, Балж, Нарстай хэсгийн дарга нарт мэдээллийг 3 хоногийн өмнөөс хүргэж  иргэд, малчдад зарыг хүргэж ажиллалаа.

 

            “Нээлттэй хаалганы өдөр”-өөр Мандал сумын ЗДТГ-ын Газрын дарга Д.Байгалмаа төрийн албан хаагчдын  хамт ирж үйлчиллээ.

 • Эд хөрөнгийн эрхийн бү ртгэл            37
 • Улсын бүртгэл                                      33
 • Газар                                                     59
 • Хөдөө аж ахуй, Мал эмнэлэг              11
 • Нотариат                                              28
 • Мэргэжлийн хяналт                              8
 • Байгаль орчин , Ойн  анги                  29
 • Татвар                                                   12
 • Зүүнхараа цахилгаан шугам сүлжээ     38
 • Халамж                                                20
 • Нийгмийн даатгал                               21
 • Хөдөлмөр эрхлэлт                              10
 • Түнхэл ЕББДС                                    16
 • Төгөлхөн 6-р цэцэрлэг                         6
 • Цагдаа                                                   6         
 • Соёлын төв                                         30 иргэнд

             “Нээлттэй хаалганы өдөр”-өөр 364 иргэнд  төрийн үйлчилгээг үзүүлж, хууль сурталчилж ажиллалаа.

ЗДТГ-ын дарга Д.Байгалмаа иргэдтэй уулзаж Захирагчийн албаны албан хаагчдын ёс зүй, гүйцэтгэж буй ажил үйлчилгээтэй холбоотой санал хүсэлтийг хүлээн авч ярилцлаа.

 • Улсын бүртгэлийн тасаг Улсын бүртгэгч н.Бүрэнтөгс
 • Нас барсны бүртгэл, лавлагаа
 • Иргэний үнэмлэх  шинээр олголт, сунгалт, дахин олголт
 • Шилжүүлэг
 • Эцэг тогтоолтийн бүртгэл
 • Шинэ төрсөний бүртгэл
 • Лавлагаа
 • Гэрлэлтийн бүртгэл

 

 • Эд хөрөнгийн эрхийн  бүртгэлийн тасгийн Улсын бүртгэгч н.Лхагвасүрэн
 • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ олгох
 • Эд  хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээ олгох
 • Хувийн орон сууцны эрхийн бүртгэл зөвлөгөө
 • Бэлэглэлийн гэрээ
 • Газар эзэмших эрхийн бүртгэлийн материалын бүрдэл, зөвлөгөө
 • Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн материалын бүрдэл, зөвлөгөө
 • Гүйцэтгэлийн хувь
 • Мэргэжлийн хяналтын Улсын байцаагч н.Болормаа
 • Арвижих худалдааны төвд хүнснийхудалдаа эрхэлдэг Л.Мягмарсүрэн, З.Лхагвасүрэн нарт Түнхэл талхны цех Я.Хүрэлхүү
 • Цайны газар н.Энхнасан
 • PC тоглоомын газар  Н.Ариунсанаа
 • Хараагийн боргио дэлгүүр Д.Тодцэцэг
 • Маргад эрдэнэ дэлгүүр Д.Тодчимэг нарт Эрүүл ахуйн  тухай хууль , Зөрчлийн тухай сурталчилж, барааны чанар, хугацаа, бараа бүтээгдэхүүний өрөлт, байгууллагын агааржуулалт, бараа хадгалах складтай байх, Архи согтууруулах ундаа, Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа,  худалдагчийн эрүүл мэндийн шинжилгээг 6 сар тутамд өгч байх, орчны эрүүл ахуйн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.

 

 

 • Газар даамал Б. Булганхангай :
 • Хашаа, байшингийн кадастр хийлгэх
 • Өвөлжөөний газар шинээр авах
 • Эрх шилжүүлэх
 • Газрын эзэмшлийн эрх шилжүүлэх
 • Хаяг шинээр авах
 • Ногооны газар авах
 • Давхцал арилгах
 • Газар өмчлөл
 • Өмчлөл салгах
 • Байгаль орчин , Ойн анги Байгаль хамгаалагч Ю.Гүрбадам
 • Мод модон материалын гарал  үүсэл
 • Түлээний эрхийн бичиг
 • Байгаль  орчны маргаан
 • Байгаль орчны тухай хууль зөвлөгөө
 • Ойн менежмент төлөвлөгөө
 • Газрын маргаан шийдвэрлэх

 

 • ХАА, Мал эмнэлэгийн тасгийн Улсын байцаагч н.Батзориг
 • Хадлангийн газар эзэмших, гэрээ сунгах
 • Мал эмнэлэгийн эмийн худалдаа
 • Зөвлөгөө
 •  

Нотариатын үйлчилгээ:

 • Өвлөх эрхийн гэрчилгээ
 • Итгэмжлэл
 • Гарын үсэг баталгаажуулалт
 • Хуулбар
 • ГЭЭШГ
 • ТХХХАГ
 • ҮХХХАГ

 

 • Зүүнхараа  Цахилгаан шугам сүлжээ
 • Мессэж мэдээ хүлээн авах утасны дугаар солиулах
 • Цахилгаан хэрэглээний төлбөр өндөр гарч байгаа шалгуулахө
 • НӨАТ өгөх
 • Хэрэглэгчийн нэр солиулах
 • Гэрээ шинэчлэх
 • Код авч цахилгаан холбуулах
 • Техникийн нөхцөл
 • 380 цахилгаан хүчдэл татуулах  хүсэлт
 • Бичилтийн дэлгэрэнгүй авах
 • ААНБ-аас  ахуйн  хэрэглээг салгуулах  

Түнхэл тосгоны Хэсгийн төлөөлөгч Х.Хараа, Цагдаа Ганбаатар нар иргэдэд Зөрчлийн тухай  , Замын хөдөлгөөний  аюулгүй байдлын тухай хууль сурталчилж ажиллалаа.

 • Татварын Улсын байцаагч Ж.Болд
 • Татварын шинэчилсэн багц хууль
 • ААНОАТ, ХХОАТ, АТБӨЯХАТ, ГЗА
 • Халамжийн мэргэжилтэн Б.Амарзаяа
 • Цалинтэй ээж
 • Ахмад настан шүд хийлгэх
 • Алдарт эхийн одон авах
 • Хүүхдийн 20000 төг
 • ХБИ асаргаа
 • Түлээний мөнгө авах
 • Жирэмсний мөнгө
 • Хүнсний эрхийн бичиг

 

 • Нийгмийн даатгалын байцаагч Н.Цэцэгжаргал
 • ЭМД, Нийгмийн  даатгал, шалгуулах
 • Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох
 • Оршуулгын тэтгэмж
 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт/лист/
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн мэргэжилтэн Д.Энхжаргал
 • Ажил хайгчаар бүртгүүлэх
 • Төсөл хөтөлбөрт хамрагдах
 • Сум хөгжүүлэх сангийн зээл
 • Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдах
 • Хөдөлмөрийн  аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай

Мэдээллийг мэргэжилтэн тус бүр иргэдэд хүргэж ажиллалаа.

 • Түнхэл ЕББДС, Төгөлхөн цэцэрлэгийн хамт олон  багш,сурагч, хүүхдийн бүтээлийн үзэсгэлэн гаргаж эцэг эхийн санал хүсэлтийг сонсож ажиллалаа. Соёлын төвийн номын сан шинэ номын үзэсгэлэн гаргаж иргэдэд танилцуулж үйлчиллээ.

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн дараа Мандал сумын  ЗДТГ-ын дарга Д.Байгалмаа Түнхэл захирагчийн албаны Засаг дарга Ч.Оюунгэрэл, Төрийн  захиргааны албан хаагчидтай  уулзаж иргэдээс ирсэн санал хүсэлт, гомдлийг танилцуулж цаашид албан хаагч бүр  төрийн албаны ёс зүй, харилцаа хандлагаа сайжруулах ,Сум хөгжүүлэх сан , төсөл хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг ил тод болгох иргэдэд үйлчилэх үйлчилгээг сайжруулан   ажиллахыг  зөвөллөө.

 

                                                                            Тайлан гаргасан:

ТЗХЭЗ , дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн                                 Э.Анхтуяа

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ