Цөөн үгээр

- мэдээлэл - МУЗГ-ын тогтоол - мэдээлэл

Зарлал

Нийтэлсэн: 12 сарын өмнө Үзсэн: 181

Зарлал

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 02 тоот тогтоолоор " Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр" Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ний өдрийн А/281 дүгээр тушаалаар "Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийг_ хэрэгжүүлэх удирдамж", А/280 дугаар тушаалаар "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жижиг зээлийн хэрэгжилтийг зохион байгуулалт, зохицуулалт" -ыг тус тус баталсан. Дээрх удирдамжын дагуу жижиг зээл хүсэгчдийн бүртгэлийг Захирагчийн албанд бүртгэнэ.

Жижиг зээлийг банкаар олгох бөгөөд ажлын байр тогтвортой бий болгож байгаа ХХЭ , Малчин , Аж ахуйн нэгж байгууллага хамрагдах бөгөөд өмнө нь ХЭДС-аас санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдаж байгаагүй ЖДҮДС, болон сум хөгжүүлэх санд давхардсан зээлгүй хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх Жижиг зээл нь иргэнд 10 хүртэл сая төгрөг Нөхөрлөл хоршоонд 20 хүртэл сая төгрөг Хүү жилд -7.2 Хугацаа -24 сар байна.

 

Захирагчийн алба

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ