Цөөн үгээр

- Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай - "150 мянган айл орон сууц" үндэсний хөтөлбөр - Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах, журам батлах тухай

мэдээлэл

Нийтэлсэн: 4 долоо хоногийн өмнө Үзсэн: 11

 Хүүхдээ асран чөлөөтэй байгаа эхийн шимтгэл төлөлт. "Албан журмын даатгуулагч буюу ажил хөдөлмөр эрхэлж байсан эхийн төлөх шимтгэлийг ажил олгогч хариуцан төлнө" 

Сайн дурын даатгуулагч эхийн тэтгэмж бодох хувь. " шимтгэл төлж байгаагүй эхийн хувьд төлөх шимтгэлийнхээ 50 хувийг өөрөө төлсөн нөхцөлд 50 хувийг улсын төсвөөс хариуцан төлнө. 
Сайн дурын даатгуулагч эхийн тэтгэмж бодох хувь. "2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн сайн дураар даатгуулагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн 12 сарын орлогын  дундажаас 10 хувааар тооцон олгоно" 
 

Албан журмийн даатгуулагч эх хүүхэд төрүүлэх бүртээ тэтгэмж авдаг боллоо  

" албан журмийн даатгуулагч буюу ажил хөдөлмөр эрхэлж байсан эх хуульд заасны дагуу хүүхэд асрах чөлөөтэй байх хугацаандаа дахин хүүхэд төрүүлэх жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж олгоно" 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ